Sunday, October 21, 2018

Het openen van de luiken

En voor mij verscheen in een visioen een geëmancipeerde scharrelkip in zwemvest met heimelijk gesmede vriendschapsbanden met een loopgans die rotsvast in de opstanding van Jezus geloofde maar niet in zijn waterkerend vermogen. Ik zag een vetloos varken zich wentelen in het huichelmengsel van scoringspoep die de veterinaire keuringsdienst had achtergelaten. Het vleesbeest, zo bleek bij nader schouwen, had er gewoon schijt aan en modderde vrolijk door.
Nog voor de dageraad arriveerde verscheen voor mijn gesloten ogen de immer lachende zandkastelenbouwer, de lol verging hem snel daar hij de veranderende vloedlijn niet als eeuwigdurende tijdlijn had gezien.
Zo bleef alles bij het oude na het openen van de luiken.  

No comments: