Monday, July 9, 2018

Smeer je brood thuis.

De samenleving bergt zichzelf op in lijsten, alles is verborgen in standen en ranglijsten. Het collectieve geheugen is zo massaal buiten ons brein gaan groeien dat iedere stoornis wanorde en chaos kunnen veroorzaken. Kering en wering in eigen hooft maakt denken denkbaar kalm en geeft stabiliteit tussen je oren. Dan nog even dit, smeer je brood thuis en neem het mee dat spaart je gezondheid en je portemonnee.   

No comments: