Tuesday, July 24, 2018

Kille ontkenning

Dan komt de tijd
Met een kille achterstand op de realiteit
Weten wat de werkelijkheid is
Maar hem bewust niet willen weten
Een waarheid zwijgen onwaardig
Als het om nog levende doden gaat
Tranen opgedroogd als stille gedachten
Die de dagen veranderen in nachten   

No comments: