Monday, January 6, 2014

Geschied

Haar bril  ligt blind op tafel
Kunstgebit sprakeloos in het glas
Nog stinkt  de asbak naar teer en zwavel
O dokter zorgverzekeraar die niet genas
Stoor en schaamt u maar niet aan haar gevlied
Het goede kwaad is haar te lange leste 
Vannacht geschied.  

No comments: