Wednesday, January 12, 2011

Domeinen

Het domein van een zwijn ,O, je wist het al, is niet die beroemde zwijnenstal en van het zingende rijm van de dolfijn is het niet het kunstjes instrumentarium van het dolfinarium, ja van het konijn is het zeker weten niet de donkere fokkersschuur en van de haring nooit de pot met het helse zoete zuur. Nee, hun domein ligt net als dat van de tureluurse tureluur nergens anders dan in de doodgewone vrije natuur.

No comments: