Friday, July 18, 2008

T.B.S

Even was ik zijn naam vergeten, aap of mensaap. Wat maakt het eigenlijk uit, hij zit toch lekker veilig in zijn hok, net een hotel met goede verzorging, hij hoeft zelfs de rekening niet te betalen. Maar ja, zonder enige aanklacht wacht hij niet eens zijn proces af. Want levenslange t.b.s was de reeds besloten verdedigingloze uitspraak van iemand die zich misschien wel dierenvriend noemde. Wat is goed en wat is fout? Goed is, dat sommige wilde dieren die zo bedreigt zijn in hun zelfstandig voortbestaan, in tijdelijke beschermende bewaring te nemen, als dat de nog enige overgebleven ondierlijke vluchtweg is. Fout is, dat alle andere redenen om deze vrijheidsberoving goed te praten, fout is.

No comments: