Monday, May 26, 2008

Toeval

Regen, soms een verzopen vloek soms een groene zegen
Ook dan is de regel niet altijd een regel als in vaste verzen
Uitzondering is dan de wet, niet die van Meden en Perzen
Daarom geven vloek of zegen geen droogte nog regen
Toeval heeft alleen zijn vrienden in ja en nee wel of niet
Doe hem in dat geval heel snel de groeten
Als je hem toevallig heel even wel of niet ziet.

No comments: