Monday, January 29, 2024

Nagelbijten

Hij stond op een hoopvolle kier maar de ijzige onderhandelingswind sloeg hem met een dreun zo  hard dicht dat de sleutel er uit sprong. Onwillige sleutelbewaarders hebben geen drang naar het vinden van de oplossing. Het grote vingerwijzenspel heeft zulke proportionele vormen aangenomen dat niemand de durft heeft hem neer te sabelen. Doe even normaal zal opnieuw uitgevonden moeten worden. Tot die tijd is het kijken naar het nationale nagelbijten kampioenschap  zodat de hoop niet in bange dagen verdwijnt.   

No comments: