Saturday, October 7, 2023

Grenzeloos

Grenzeloos een bevolking in zijn vrijheid blijven begrenzen roept de vraag op hoe dit zonder haat en verzet kan blijven doorgaan. Niet dus! De beperkte rede is plotseling omgekeerd in onbeperkte blinde woede die de schijnbaar machteloos geachte bevolking de kracht heeft gegeven tot een niets ontziende drang naar vrijheid. Maar zo als altijd zijn ook hier geen winnaars maar alleen verliezers want hun doden zijn hiervoor niet geboren.

No comments: