Sunday, September 17, 2023

Paktische wijsheid

Wat is genomen is niet gegeven. Het is als een gegeven hand afhakken. Leven is een niet aan te raken nog toe te eigenen grootheid, het is wat het is...Leven. Door het niet te nemen blijft deze grootheid in haar waarde bestaan. Aanbidden heeft geen zin als je niet in jezelf meer bent dan het leven in al zijn verschijningen. Dus sta op en recht je rug, geef je gevoel deze waarde die de wereld nodig heeft.

No comments: