Thursday, April 9, 2020

Niet weten

Hoe te ontdekken dat bij alles wat we deden en doen het ineens er niet meer toe doet, wie en wat we zijn. Met deze wetenschap, het niet te willen beseffen en het niet weten waarom, is de intelligentievoorsprong al snel achterhaald. Als we dan toch in de ban zijn geraakt door een plotseling gebrek aan kennis en het niet weten van bestaande onmacht, is het beste de focus te leggen bij de ratio van het menselijk verstand. Kennis en kunde hebben een sterk draagvlak en invoelend begrip als voedingsbodem nodig. Geschakelde inzichten en scherpe vooruitziende geesten zullen zorgen dat we leren van onze fouten hebzucht en kortzichtigheid. Natuur en leven weten van geen grenzen en zullen ons altijd blijven kluisteren in wat we deden en doen. De kwestie is, wat leren we van wat we niet weten.  

No comments: