Wednesday, November 7, 2018

Samenleven

Zal het, dat de domheid overwint en de wereld daaraan is geofferd.
Of is de politieke wakkerschudding van de comapatiënt geslaagd en gaat de aimabele intelligente mens zich zelf regeren. We kunnen schreeuwen dat een leider niet mag zijn een andermans kwelling maar een heler, een maker van een gezonde samenleving. Maar laten we vooral in eigen doen, in eigen weldoen, in eigen laten, in eigen nalaten het spoor volgen van de hoop en samen samenleven. 

No comments: