Tuesday, March 13, 2018

Aardse bezigheid

Is het op, het geduld, of is er nog genoeg en zijn de vakken nog schaars met winterkou gevuld. Het voorjaar is er  nog schraal bekant. Daar is het delen meer dan helen met wat de winter nog verlangd, in tijd. Zo alle vogelnesten ten spijt weet maart zich nog stout te roeren en wachten de ongeduldige boeren met het zaaien van hun boven aardse bezigheid 

No comments: