Monday, February 19, 2018

Manier van doen en laten

Het schaven aan fatsoen heeft het onfatsoen blootgelegd.
De afhankelijke onafhankelijkheid heeft een kind gebaard dat zijn naam in schaamte voorbij is gegaan. Het is meer dan vertrouwen schenden, het is minder dan geloof in vertrouwen nog kan winnen. Het is de schijn van een andermans heiligheid te kennen terwijl je zelf niet eens je eigen heiligheid kent. Geloof, hoop en liefde zullen eerst kunnen zijn als de akker met vertrouwen is gaan bloeien. En laat het schaven over aan de timmerman met het goede geloof in zijn manier van doen en laten.

No comments: