Wednesday, August 16, 2017

Er is niets wat de stilte doorbreekt.

Het eentonige gebrom van de zware vliegtuigmotoren laat hem zijn ogen haast sluiten. De meternaalden van de cockpit instrumenten staan licht trillend in de juiste stand. Er is niets wat de stilte doorbreekt alleen het eentonig gebrom van de motoren en het geraas van de wind langs de vleugels. Het licht van de sterrenhemel weerspiegeld in de kleine cockpitraampjes, onder hem verschuift de donkere aarde als een langzaam kruipende schildpad. Hier en daar geeft een groepering van flonkerende lichtjes aan dat er mensen wonen. Er is niets wat de stilte doorbreekt alleen het sonore eentonige gebrom van de zware vliegtuigmotoren en het geraas van de wind langs de vleugels. Het flight commander geeft via de boordradio de aanval instructies door. Daar zijn de lichtbundels van het vijandelijke luchtafweergeschut. Het eentonig gebrom van de vliegtuigmotoren is veranderd in een woest brullend oorverdovend lawaai. De duikvlucht naar het gronddoel is ingezet, de razernij van het luchtafweergeschut is losgebarsten. Dan is het inferno compleet als de bommenlast met gierend geluid het vliegtuig heeft verlaten. Doel getroffen, missie volbracht, wordt er aan het flight commander via de boordradio gemeld. De vlucht terug, er is niets wat de stilte doorbreekt alleen het eentonig gebrom van de zware vliegtuigmotoren en het geraas van de wind langs de vleugels. 

No comments: