Tuesday, September 8, 2015

Kringloop

De dwangsom van het leven is het leven zelf. De vraag naar leven is meer dan immens groot en toch weet niemand de leverancier er van te vinden. De religieuzen en andere zweefdenkers vertellen dat zij de weters, de kenners van de sleutel zijn, en dat zij het geheim bezitten. Die stellige bewering geeft wel te denken, want het leven is helemaal geen geheim, geen gebied voor bevoorrechte. Het is soms verborgen maar veelal openbaar en zeer toegankelijk, gewoon zonder inschrijfformulier of pascontrole. Kijk maar eens naar de enorme walvissen of het microscopisch kleine eencellige gekriebel. Leven is veel gedoe, dat wel, maar het is allemaal gratis.Je betaald met je DNA chipcode die je vergankelijkheid garandeert maar krijgt daarvoor je onvergankelijkheid voor terug in een ongedwongen andere levensvorm. Een vorm die we voor het gemak maar, de kringloop noemen.   

No comments: