Tuesday, August 9, 2011

Hyena's

Wie het weet mag het niet zeggen want de nietweters zijn aan het woord. Domheid in een intelligente vorm verpakt is als een kernreactor op een breuklijn bouwen. De waarheid hoeft niet worden ingehaald want hij is de leugen zelf. En dan, als iedereen voor het stoplicht naar de eeuwigheid staat te wachten, dan fietst het onbezorgde kind onbezonnen door rood, en wij? wij janken als vrome hyena's om zijn dood om hem daarna te verslinden.

No comments: