Thursday, February 5, 2009

Nieuw ijkpunt

Al mijn verlangen stapelt zich op tot een torenhoog onzichtbaar gebouw. De wetenschap dat niemand het kan tegenhouden, maakt het verlangen alleen maar sterker. In mijn zachte hoofd ontkiemd zij door alle harde bestandslagen als een ijsbreker heen. De natuurlijke fenomenen zijn stabieler dan alle door mensen bedachte systemen. Berekenbaar en toerekenbaar als een eeuwige databank, haar credit nooit in een crisissfeer te vinden.En haar vele kinderen zijn voor haar geen hinderen maar eeuwig in jaar op jaar, als houtig ijkpunt te vinden.

No comments: